ज्येष्ठ ऍडव्होकेट श्री भास्करराव आव्हाड पुरस्कार स्वीकारल्या नंतर मनोगत व्यक्त करताना

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
ज्येष्ठ ऍडव्होकेट श्री भास्करराव आव्हाड पुरस्कार स्वीकारल्या नंतर मनोगत व्यक्त करताना
पुरस्कार वर्ष
2018