संपर्क

श्री स्वामी समर्थ प्रतिष्ठान औंध 

संस्थापक अध्यक्ष - ॲडव्होकेट श्रीकांत गोविंद पाटील

३, उमाशंकर सोसायटी, चोंधे पार्क, परिहार चौक जवळ, औंध, पुणे, महाराष्ट्र, पिनकोड ४११०६७. 

मोबाईल: +९१ ९३७१०२०६३२, ९४०३११०५१८

इमेल: shrikantpatil@yahoo.co.in