श्री स्वामीसमर्थ, औंध' सन्मान पत्र मा. पद्मविभूषण प्रा. डॉ. विजय भटकर यांना प्रदान करताना स्वाध्याय परिवार प्रमुख श्रीमती धनश्री श्रीनिवास तळवलकर (दीदी), ॲडव्होकेट श्रीकांत गोविंद पाटील आणि विश्वस्थ

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
श्री स्वामीसमर्थ, औंध' सन्मान पत्र मा. पद्मविभूषण प्रा. डॉ. विजय भटकर यांना प्रदान करताना स्वाध्याय परिवार प्रमुख श्रीमती धनश्री श्रीनिवास तळवलकर (दीदी), ॲडव्होकेट श्रीकांत गोविंद पाटील आणि विश्वस्थ
पुरस्कार वर्ष
2023