श्री स्वामी समर्थ औंध पुरस्कार - मा. पद्मविभूषण प्रा. डॉ. विजय भटकर यांना प्रदान करताना स्वाध्याय परिवार प्रमुख श्रीमती धनश्री श्रीनिवास तळवलकर (दीदी), ॲडव्होकेट श्रीकांत गोविंद पाटील आणि विश्वस्थ

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
श्री स्वामी समर्थ औंध पुरस्कार - मा. पद्मविभूषण प्रा. डॉ. विजय भटकर यांना प्रदान करताना स्वाध्याय परिवार प्रमुख श्रीमती धनश्री श्रीनिवास तळवलकर (दीदी), ॲडव्होकेट श्रीकांत गोविंद पाटील आणि विश्वस्थ
पुरस्कार वर्ष
2023