माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी दिप प्रज्वलन करतांना

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
दिप प्रज्वलन करतांना