श्री स्वामी समर्थ औंध पुरस्कार देताना- ज्येष्ठ ऍड भास्करराव आव्हाढ यांचे हस्ते, डॉ नितीन करमाळकर व्हाईस चान्सलर

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
श्री स्वामी समर्थ औंध पुरस्कार देताना-