परिसंवाद डॉ अजित कुलकर्णी विद्यावाचस्पती ट्रस्टी आळंदी डॉ भावार्थ देखणे, मिलिंद काळे, चेअरमन कॉसमॉस बँक पुणे, आणि श्रीकांत पाटील

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
परिसंवाद डॉ अजित कुलकर्णी  विद्यावाचस्पती  ट्रस्टी आळंदी डॉ भावार्थ देखणे, मिलिंद काळे, चेअरमन कॉसमॉस बँक पुणे, आणि श्रीकांत पाटील