पद्मविभूषण रघुनाथ माशेलकर, BVG ग्रुप प्रमुख हणमंतराव गायकवाड श्रीकांत पाटील

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
पद्मविभूषण रघुनाथ माशेलकर, BVG ग्रुप प्रमुख हणमंतराव गायकवाड श्रीकांत पाटील, माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी