जन्मेजयराजे भोसले संस्थापक अन्नक्षेत्र अक्कलकोट, एअर चीफ मार्शल भूषण गोखले, श्रीकांत पाटील

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
जन्मेजयराजे भोसले संस्थापक अन्नक्षेत्र अक्कलकोट, एअर चीफ मार्शल भूषण गोखले, श्रीकांत पाटील