डॉ जगन्नाथ दिक्षित वेट लॉस, ADL चॅरिटी कमिशनर नवनाथ जगताप, श्रीकांत पाटील

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
डॉ जगन्नाथ दिक्षित वेट लॉस, ADL चॅरिटी कमिशनर नवनाथ जगताप, श्रीकांत पाटील