चॅरिटी कमिशनर राणी अडगुलवार पुणे, गौरी देशपांडे, शुभदा गोगटे, श्रीकांत पाटील

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
चॅरिटी कमिशनर राणी अडगुलवार पुणे, गौरी देशपांडे, शुभदा गोगटे, श्रीकांत पाटील