नृत्य संध्या

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
नृत्य संध्या