रक्तदान शिबीर

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
रक्तदान शिबीर