श्री स्वामी गुरुलीलामृत ग्रंथाचे पारायण

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
श्री स्वामी गुरुलीलामृत ग्रंथाचे पारायण