मंगल वाद्याच्या गजरात, मंगलमय वातावरणात श्री स्वामींच्या पालखीचे आगमन

पालखी फोटो
मंगल वाद्याच्या गजरात, मंगलमय वातावरणात श्री स्वामींच्या पालखीचे आगमन
पालखी वर्ष
2018