श्री स्वामी समर्थ पालखी

पालखी फोटो
श्री स्वामी समर्थ पालखी
पालखी वर्ष
2018