गुरुवार ९ फेब्रुवारी २०२३

दिनांक
वार
गुरुवार
फोटो
कार्यक्रम
वेळ

सायंकाळी ७.३० ते १०.००

कार्यक्रम

संतवाणी - संगीत कार्यक्रम व प्रसाद 

वक्ते

श्री संतोष देशमुख आणि सहकारी