बुधवार ८ फेब्रुवारी २०२३

दिनांक
वार
बुधवार
फोटो
कार्यक्रम
वेळ

सायंकाळी ६.०० ते ७.००

कार्यक्रम

नृत्यसंध्या- कथ्थक नृत्य कृष्णायन 

वक्ते

टॅप्स अँड स्पिन कथ्थक अकॅडेमी- गुरु अनुजा लिमये