मंगळवार ७ फेब्रुवारी २०२३

दिनांक
वार
मंगळवार
फोटो
कार्यक्रम
वेळ

सायंकाळी ८.०० ते ९.००

कार्यक्रम

नृत्यसंध्या- कथ्थकनृत्य

वक्ते

नृत्यआराधना कथ्थक डान्स अकॅडेमी औंध, पुणे-  विदुला हरिप ह्या श्रीमती शरवेदीनी गोळे यांची जेष्ठ शिष्या