रविवार ५ फेब्रुवारी २०२३

दिनांक
वार
रविवार
फोटो
कार्यक्रम
वेळ

सायंकाळी ६.०० ते ७.०० 

कार्यक्रम

सामुहिक अग्निहोत्र 

वक्ते

अग्निहोत्र वेळ - संध्याकाळी ६.२६, सहभागी होण्यासाठी संध्याकाळी ६ वाजता उपस्थित राहावे.