रविवार ५ फेब्रुवारी २०२३

दिनांक
वार
रविवार
फोटो
कार्यक्रम
वेळ

सकाळी ९.०० ते १.००

कार्यक्रम

मोफत वैद्यकीय तपासणी (नाव नोंदणी आवश्यक- ९८२३०३७२९२)

वक्ते

डॉ अभिजित बलदोटा, M D, मधुमेह तज्ञ संजीवनी विटा लाईफ औंध, तपासण्या B.S.L., HbA1c, B.P., E.C.G. Lipid Profile, या बरोबर डॉ डोळस आणि डॉ अग्रवाल नेत्र रुग्णालय तपासण्या- डोळे व डोळ्यांचे विकार