महापौर दत्तात्रय गायकवाड, श्रीकांत पाटील फुगडी खेळताना

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
महापौर दत्तात्रय गायकवाड, श्रीकांत पाटील फुगडी खेळताना