१५ फेब्रुवारी २०२० शनिवार कार्यक्रम सकाळी ९ ते दुपारी १

दिनांक
वार
शनिवार
फोटो
कार्यक्रम
वेळ

सकाळी ९ ते दुपारी १

कार्यक्रम

मोफत वैद्यकीय तपासणी (आयुर्वेद)

वक्ते

वैद्य (डॉ) अभय जमदग्नी (एम.डी.-आयुर्वेद)