१४ फेब्रुवारी २०२० शुक्रवार कार्यक्रम सायंकाळी ७ ते ९

दिनांक
वार
शुक्रवार
फोटो
कार्यक्रम
वेळ

सायंकाळी ७ ते ९

कार्यक्रम

शास्त्रीय संगीत व स्वामी भक्ती गीते 

वक्ते

सुरमणी सौ. सानिया पाटणकर (सवाई गंधर्व महोत्सव सन्मानित-गायिका जयपुर घराणे) व सहकारी