पालखी मध्ये फुगड्यांचा आनंद घेताना स्वामी भक्त

पालखी फोटो
पालखी मध्ये फुगड्यांचा आनंद घेताना स्वामी भक्त
पालखी वर्ष
2019