श्री धर्माधिकारी यांच्याशी चर्चा करताना सौ पाटील व इतर

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
श्री धर्माधिकारी यांच्याशी चर्चा करताना सौ पाटील व इतर
पुरस्कार वर्ष
2019