एका निवांत क्षणी हास्य विनोद करताना श्री पाटील व श्री हणमंतराव गायकवाड

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
एका निवांत क्षणी हास्य विनोद करताना श्री पाटील व श्री हणमंतराव गायकवाड
पुरस्कार वर्ष
2019