पुरस्कार कार्यक्रमात विचार व्यक्त करताना डॉ श्री माशेलकर

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
पुरस्कार कार्यक्रमात विचार व्यक्त करताना डॉ श्री माशेलकर
पुरस्कार वर्ष
2019