पुरस्कार कार्यक्रमात मनोगत व्यक्त करताना श्री अविनाश धर्माधिकारी

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
पुरस्कार कार्यक्रमात मनोगत व्यक्त करताना श्री अविनाश धर्माधिकारी
पुरस्कार वर्ष
2019