कार्यक्रमात प्रास्ताविक करताना श्री पाटील

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
कार्यक्रमात प्रास्ताविक करताना श्री पाटील
पुरस्कार वर्ष
2019