दिपप्रज्वलन प्रसंगी श्री अविनाश धर्माधिकारी, डॉ श्री माशेलकर, श्री हणमंतराव गायकवाड, प्रतिष्ठाणचे अध्यक्ष श्री पाटील व इतर सभासद

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
दिपप्रज्वलन प्रसंगी श्री अविनाश धर्माधिकारी, डॉ श्री माशेलकर, श्री हणमंतराव गायकवाड, प्रतिष्ठाणचे अध्यक्ष श्री पाटील व इतर सभासद
पुरस्कार वर्ष
2019