दिपप्रज्वलन करताना डॉ श्री माशेलकर, श्री हणमंतराव गायकवाड, श्री अविनाश धर्माधिकारी व प्रतिष्ठाणचे अध्यक्ष श्री पाटील

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
दिपप्रज्वलन करताना डॉ श्री माशेलकर, श्री हणमंतराव गायकवाड, श्री अविनाश धर्माधिकारी व प्रतिष्ठाणचे अध्यक्ष श्री पाटील
पुरस्कार वर्ष
2019