श्री अविनाश धर्माधिकारी, श्री हणमंतराव गायकवाड, डॉ श्री माशेलकर व श्री पाटील

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
श्री अविनाश धर्माधिकारी, श्री हणमंतराव गायकवाड, डॉ श्री माशेलकर व श्री पाटील
उत्सव वर्ष
2019