पद्मविभुषण श्री रघुनाथ माशेलकर सरांचे कार्यक्रम स्थळी आगमन

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
पद्मविभुषण श्री रघुनाथ माशेलकर सरांचे कार्यक्रम स्थळी आगमन
उत्सव वर्ष
2019