मयंक भिडे प्रार्थना म्हणताना, श्री धर्माधिकारी श्री पाटील व गंधाली भिडे

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
मयंक भिडे प्रार्थना म्हणताना, श्री धर्माधिकारी श्री पाटील व गंधाली भिडे
उत्सव वर्ष
2019