अमृता जमदग्नीचा सत्कार करताना श्री अविनाश धर्माधिकारी व श्री पाटील

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
अमृता जमदग्नीचा सत्कार करताना श्री अविनाश धर्माधिकारी व श्री पाटील
उत्सव वर्ष
2019