कार्यक्रम सादर करताना अमृता जमदग्नी, सायली कुलकर्णी, पल्लवी वझे

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
कार्यक्रम सादर करताना अमृता जमदग्नी, सायली कुलकर्णी, पल्लवी वझे
उत्सव वर्ष
2019