मोफत वैद्यकीय तपासणी शिबिरातील क्षणचित्रे

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
मोफत वैद्यकीय तपासणी शिबिरातील क्षणचित्रे
उत्सव वर्ष
2019