सौ वेदांती भागवत व प्रमुख पाहुणे आणि प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
सौ वेदांती भागवत व प्रमुख पाहुणे आणि प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी
उत्सव वर्ष
2019