श्री स्वामींची आरती करताना

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
श्री स्वामींची आरती करताना
उत्सव वर्ष
2019