नृत्यसंध्या - सौ वेदांती भागवत व सहकारी समवेत प्रमुख पाहुणे व प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्री पाटील

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
नृत्यसंध्या - सौ वेदांती भागवत व सहकारी समवेत प्रमुख पाहुणे व प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्री पाटील
उत्सव वर्ष
2019