प्रा. डॉ. नितीन कारमाळकर, कुलगुरु सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुरस्कार सोहळा, दिनांक ५ मार्च २०१८

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
प्रा. डॉ. नितीन कारमाळकर, कुलगुरु सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुरस्कार सोहळा, दिनांक ५ मार्च २०१८