वैद्यकीय तपासणी शिबीर, सह्यद्री हॉस्पिटल, ४ मार्च २०१८

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
वैद्यकीय तपासणी शिबीर, सह्यद्री हॉस्पिटल, ४ मार्च २०१८