सुगमसंगीत भक्तिरंग स्वररोही सौ आरोही किंबहुणे, अजित किंबहुणे ४ मार्च २०१८

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
सुगमसंगीत भक्तिरंग स्वररोही सौ आरोही किंबहुणे, अजित किंबहुणे ४ मार्च २०१८