परिसंवाद कार्यक्रमात डॉ. सौ. आरती दातार यांचा सत्कार, ४ मार्च २०१८

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
परिसंवाद कार्यक्रमात डॉ. सौ. आरती दातार यांचा सत्कार ४ मार्च २०१८