गीत रामायण स्वरसंपदा ग्रुप सौ संपदा गोखले, २ मार्च २०१८

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
गीत रामायण स्वरसंपदा ग्रुप सौ संपदा गोखले, २ मार्च २०१८