शैलजा दामले दिप प्रज्वलन करताना, श्री संतोष देशमुख, ऍड. श्रीकांत पाटील, डॉ आर टी वझरकर, ह.भ.प. हंडे महाराज, १ मार्च २०१८

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
शैलजा दामले दिप प्रज्वलन करताना, श्री संतोष देशमुख, ऍड. श्रीकांत पाटील, डॉ आर टी वझरकर, हभप हंडे महाराज