नृत्यसंध्या कार्यक्रमातील मुग्धा पाठक व स्वरश्री सुमंत यांची प्रसन्न मुद्रा, ३ मार्च २०१८

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
नृत्यसंध्या कार्यक्रमातील मुग्धा पाठक व स्वरश्री सुमंत यांची प्रसन्न मुद्रा, ३ मार्च २०१८