सामूहिक श्री-सुक्त हवन कार्यक्रम- ३ मार्च २०१८

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
पालखी सोहळा ३ मार्च २०१८- सामूहिक श्री-सुक्त हवन कार्यक्रम