पालखी सोहळा ३ मार्च २०१८- श्री अरुण भिसेगांवकर गुरुजी यांचा श्री रमेश भिडे काका यांच्या हस्ते सत्कार

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
पालखी सोहळा ३ मार्च २०१८- श्री अरुण भिसेगांवकर गुरुजी यांचा श्री रमेश भिडे काका यांच्या हस्ते सत्कार